14.11.07

Λέω τώρα εγώ..




Ώρες ώρες αναρωτιέμαι..που έστριψα λάθος ?