13.1.09

(Ερωτ)απαντήσεις


Πως

είναι

Θα

μάθω

Ποιός

είναι

Θα

βρω

Πως

ανοίγω

Θα

ξέρει

Αναπνέω

Με έχει

Ρωτάω

Ξέρω

Ρωτάω

Δεν ξέρω

Εσύ θα μου πεις