17.1.08

Τίποτα..


"Soy una raya en el mar, fantasma en la cindad.."
Είμαι μόνο μια γραμμή μέσα στη θάλασσα, ένα φάντασμα μέσα στην πόλη..
Manu chao-clandestino
.......................
κάτι μου φταίει, κάτι που δεν μπορώ να λύσω..